Bijgewerkt: 14-11-2018 16:10

In de Gemeente Veere is het al langere tijd toegestaan voor de winkels in de kernen Veere, Domburg, Westkapelle en Zoutelande om op alle 52 zondagen van het jaar de hele dag geopend te zijn. Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad, met de kleinst mogelijke meerderheid (10 tegen 9 stemmen) een nieuwe verordening aangenomen, waardoor de winkels ook in Oostkapelle, Vrouwenpolder en Koudekerke op alle zondagen open mogen zijn.

De inspraakronde naar aanleiding van dit besluit is gehouden en wij hebben daar gebruik van gemaakt met de petitie, die wij daarvoor aan de inwoners van Veere en ook aan alle andere burgers die bezwaar hebben tegen dit besluit hebben voorgelegd. Op die manier konden wij 1.825 handtekeningen verzamelen van verontruste burgers, waarvan 1.340 alleen al uit de Gemeente Veere. De zienswijze, die wij daarvoor hebben ingediend kunt u hier hier vinden.

De gemeenteraad gaat nu opnieuw beraadslagen over een definitief besluit. Dat besluit wordt, zoals de plannen nu zijn, in december 2018 of januari 2019 genomen.

Wij willen al het mogelijke doen om de gemeenteraad terug te roepen van dit besluit.

Daarom willen wij de petitie voortzetten tot de datum, waarop het definitieve besluit zal worden genomen.

Waarom willen wij dat de winkelopenstelling op zondag niet wordt verruimd? Daar hebben wij tenminste vier redenen voor:
1. In de eerste, en voor ons belangrijkste, plaats hebben wij ernstige bezwaren tegen dit besluit omdat het een overtreding is van het vierde gebod van de Tien Geboden uit de Bijbel. Dit gebod vraagt ons de rustdag, bij ons de zondag, te rusten van ons werk en ons te richten op de dienst van God, Die ons elke dag geeft wat wij nodig hebben om ons werk te doen.
2. Aan de inwoners van de gemeente Veere is niet om hun mening gevraagd, of zij wel behoefte hebben aan deze verruiming. Velen vinden het een weldaad dat er tenminste één dag in de week een betrekkelijke rust heerst in hun dorp. Dat geldt ook voor veel ondernemers trouwens. Dit punt wordt bevestigd door de respons op het eerste gedeelte van deze petitie: 1.340 inwoners van Veere steunen dit standpunt.
3. Een dag van rust, aan het begin van een drukke werkweek, is voor iedereen een weldaad in deze onrustige wereld. Ook velen, die niet uit religieuze overwegingen tegen de zondagsopenstelling zijn, voelen de druk van een 24-uurs economie, die 7 dagen per week doorgaat. Ook zij vinden dat 6 dagen voldoende zijn om het dagelijkse werk te doen, zodat de rustdag ook echt als rustdag doorgebracht kan worden.
4. In veel toeristische plaatsen is het elke dag zo druk, dat steeds meer stemmen opgaan om daar wat tegen te doen. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam en Giethoorn, maar ook voor plaatsen op Walcheren! Eén dag per week een relatieve rust in de omgeving is dan ook een weldaad voor de inwoners van Walcheren én voor de gasten, die op Walcheren verblijven en daar óók voor hun rust komen.

Daarom willen wij graag iedereen, die het met één of meer, mogelijk zelfs alle vier, deze redenen eens is, vragen de petitie te tekenen, voorzover u de eerste petitie nog niet hebt getekend.
De petitie kunt u vinden op volgende website:
https://www.petitie24.nl/petitie/2142/houd-de-zondag-als-rustdag-in-veere

Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats de inwoners van de gemeente Veere. Maar ook anderen mogen de petitie ondertekenen. We vinden het namelijk ook erg belangrijk om landelijk aandacht te vragen voor deze zaak, met name bij de politieke partijen die willen regeren overeenkomstig de Bijbelse norm.

Nog een laatste, belangrijke opmerking: vergeet deze zaak ook niet in uw gebed!

UW STEM IS VAN GROOT BELANG VOOR DIT BESLUIT!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Frans Zwemer, Oostkapelseweg 85, 4353 EG Serooskerke; mail: frans.zwemer@zeelandnet.nl

Deze actie wordt onder meer gesteund door de Kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Oostkapelle.

De verordening, waar het over gaat kunt u hier vinden.

Via deze website hopen wij u op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.